ČESTNÍ OBČANÉ HROTOVIC

Na mimořádném zasedání městského zastupitelstva v Hrotovicích dne 15. 11. 1995 byl přijat a schválen návrh udělit čestné občanství města Hrotovic panu PhDr. Milanu Uhdemu, předsedovi Parlamentu České republiky a toto jmenování čestným občanem Hrotovic mu předat 20. listopadu 1995. Stalo se tak při příležitosti návštěvy jmenovaným předsedou Parlamentu našich Hrotovic a při slavnostním aktu otevření sportovní haly Základní školy v Hrotovicích. Pan PhDr. Milan Uhde tuto poctu našeho města srdečně a s díky přijal a tak se stal 12. čestným občanem našeho města.

Při této příležitosti zmiňujeme osobnosti, kterým bylo v minulosti čestné občanství tehdejšího městyse a nyní města uděleno, a to v časové posloupnosti:

1. Tomáš G. Masaryk 1918 (1. president ČSR)
2. Alois Jirásek 1918 (spisovatel romanopisec)
3. Dr. Karel Kramář 1918 (1. předseda vlády ČSR)
4. Gustav Habrman 1918 (ministr vlády ČSR)
5. Václav Klofáč 1918 (ministr vlády ČSR)
6. Josef Kuchařík 1918 (poslanec zemského sněmu z Odunce za hrotovický, náměšťský a mor. budějovický okres )
7. Karel Bázner 1934 (starosta městyse Hrotovic)
8. Tomáš G. Masaryk 1935 (odstupující 1. president ČSR)
9. Dr. Edvard Beneš 1938 (2. president ČSR)
10. Georgij Ivanovič Sacharov - in memoriam 1970 (velitel 208. brigády RA r. 1945)
11. Inna Semjonovna Sacharovová 1975 (manželka osvoboditele Hrotovic z 8.5.1945 )
12. PhDr. Milan Uhde 1995 (předseda Parlamentu ČR )
13. Prof.Dr.Vladimír Nekuda, DrSc. 2002 (archeolog)K čestnému jmenování se osobně dostavili.: Kuchařík Josef, Bázner Karel, I. S. Sacharovová a PhDr. Milan Uhde.


Zpět na stránky města